โครงการ

in Information

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเกียรติ - เจริญ เอี่ยมพึ่งพร เปิดอบรมการเขียนบทภาพยนตร์ ฟรี!!!
"ปั้นน้ำเป็นเงิน” ปี2: ปั้น..คนเขียนบท


"ใครอยากเป็นรุ่นที่ 2
ยกมือขึ้น..
แล้ววางนิ้วลงบนแป้น...
พิมพ์เรื่องส่งมาได้เลย"


ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ขอแค่คุณสนใจและอยากเป็น คนเขียนบทมืออาชีพ ส่งงานเขียนรูปแบบใดก็ได้ โดยเลือกเรื่องที่ชอบจากแนวเรื่อง รัก / ตลก / ผี / แอ็คชั่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (ขนาดตัวอักษร 14-16px)
โดยส่งเป็นไฟล์พีดีเอฟ (.pdf) มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมใบสมัคร (Download ใบสมัครได้ที่ www.kiat-chareon.com)
วิทยากร
ยุทธนา มุกดาสนิท, จิระ มะลิกุล, เป็นเอก รัตนเรือง, บรรจง ปิสัญธนะกูล, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์
ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ, คมกฤษ ตรีวิมล, คงเดช จาตุรันต์รัศมี, ก้องเกียรติ โขมศิริ, โสภณ ศักดาพิศิษฏ์,
ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, วิชช์พัชร์ โกจิ๋ว, ณฐพล บุญประกอบ, ชยนพ บุญประกอบ,
ทศพล ทิพย์ทินกร, อมราพร แผ่นดินทอง, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
สถานที่่อบรม : มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อาคาร ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เลขที่ 61/1 ซ.ทวีมิตร 2
ถนน พระราม 9 (ใกล้แยก อ.ส.ม.ท.) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ระยะเวลารับสมัคร

วันนี้ - 19 เมษายน 2558 (ส่งก่อนได้รับการพิจารณาก่อน)
ประกาศผลรอบแรก วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นัดสัมภาษณ์ วันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการอบรมจำนวน 30 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ทาง website มูลนิธิ www.kiat-chareon.com
ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 6 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2558 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 9:30-16:30 น. รวม 8 สัปดาห์ (ห้ามขาดการอบรม)