ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบแรก (สัมภาษณ์) 40 คน

in News
No. ผู้ผ่านเข้ารอบแรก (สัมภาษณ์) ชื่อเรื่อง
1 กฤตชย อาทยไชยยง Who you are ?
2 กิตติภัฎ สกุลบริรักษ์ เงาจาง
3 คิริเมขล์ บุญรมย์ โปรเจ็ครักของนายจอมเพี้ยน
4 คุณากร จารุเดช แหวน
5 เฉลิมพงษ์ อุดมศิลป์ ในร่าง (Into my body)
6 ชนิดา วรวงค์ Someone in Classroom
7 ชัชกมล ก้อนตาล Intrusion
8 ฐานะมาศ เถลิงสุข (ไม่มีชื่อเรื่อง) 
9 ณัชชา กิตติมงคลชัย welcome to the magic club
10 ณัฏฐา เสาวมล (ไม่มีชื่อเรื่อง) 
11 ณัฐกิจ กลิ่นประทุม เลขที่ออก
12 ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ เรื่องคืนนั้น
13 ทัชพงษ์ บัวบุญธรรม ปิติ ชูชัย
14 ธันวา เลี้ยงทวีคูณ รจนาเลือกพี่
15 นพดล ซึ้งถาวร เหยี่ยวไฟ
16 นพดล สุขสมบูรณ์ เพื่อนและฉันกับมหัศจรรย์วันเดือนดับ
17 นภัทร พิลึกนา 840 กิโลรัก
18 ปริญญา เกตุศรี The ก๊อป father
19 ปัญญ์กณิฐ เนรมิตตกพงษ์ ประตู
20 ปัณณ์ปารย์ กรณ์สิงห์ เพลงพราย
21 ปาริชาติ คงสันทัด Alexander Pen
22 พนมวัน วัชรตั้งไตรรงค์ (ไม่มีชื่อเรื่อง) 
23 พนิตา เลิศวัฒนะพงษ์ชัย The Professional Backup
24 พรอนันต์ เสริมสุข เหยื่อ
25 ภูพาน สรวิศมงคล มนุษย์สีเทา
26 เมธญา ล้อมวงศ์ (ไม่มีชื่อเรื่อง) 
27 เมวิกา เลิศสุวิมลกุล รองเท้าผี
28 รานี คานียอ  (ไม่มีชื่อเรื่อง)
29 วรวิช วนธรรมสุจริต น้ำใส
30 ว่าที่ร้อยตรี ม.ร.ว.นิวัติ กัลยาณวงศ์ หุบผาคำอาถรรพณ์คำสาปอหินาค
31 วิลาสินี เรืองประจวบกุล (ไม่มีชื่อเรื่อง) 
32 ศุภณัฐ เลาหลียานุรักษ์ ฟ้าคราม
33 สกลชนก เผื่อนพงษ์ ร่อง-ลอย
34 สุนีย์ สมบุญเรืองศรี เจ้าสาวที่(ไม่)กลัวฝน
35 สุรศักดิ์ สมบุญ เมื่อเดือนเมษายนผ่านไป
36 องอาจ หาญชนะวงษ์ กระสือข้าใครอย่าแตะ
37 อนิรุทธ รุ่งแจ้ง หนี้สงฆ์
38 อโนมา สอนบาลี หลังจากนั้น
39 อานนท์ วิชัยขัทคะ คลั่ง
40 อุษา เอี่ยมสุวรรณ จดหมายถึงเธอ


นัดสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 - 16.30 น.

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการอบรม จำนวน 30 ท่าน วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558

สถานที่สัมภาษณ์ มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
61/1 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันเริ่มอมรม วันที่ 6 มิถุนายน 2558 - 26 กรกฎาคม 2558 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น. รวม 8 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2469025-9 กด 0 ติดต่อมูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร จ-ศ 14.00 - 17.00 น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ